Fundacion Marianao

Fundacion Marianao

La Fundació Marianao és una entitat que, des de l'any 1985, desenvolupa projectes socials i educatius al servei de tota la comunitat, treballant de manera preferent amb aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social a partir d'un model d'atenció integral i socialitzador.

Trabajo en Fundacion Marianao Trabajos en Fundacion Marianao